winkelwagen
Winkelwagen  nu in uw winkelwagen  0 Items
Onderdeel van Dieselrepairs.nl
CategorieŽn
Snel zoeken
Informatie
Privacy verklaring Watersportmonteur.nl
Ons privacy beleid is onlosmakend verbonden aan de voorwaarden tot gebruik van onze site www.watersportmonteur.nl | Onderdeel van Dieselrepairs scheepsdiesel techniek.

Indien u niet accoord gaat met ons privacy beleid mag u de site niet gebruiken!

Hierbij presenteren wij u ons privacybeleid.

Dit is de website/ online order module van Watersportmonteur.nl, Handelend in technische scheeps benodigdheden.

Ons kantoor adres is :

Watersportmonteur.nl | Onderdeel van Dieselrepairs.nl
herman kruyderstraat 3
1328 EA Almere

Bezoek uitsluitend op afspraak!

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Flevoland : 39093752

Bank gegevens :

ING bank : 727706 Ten name van Dieselrepairs.
IBAN : NL71 PSTB 0000 7277 06
BIC : PSTBNL21

Rabobank : 3109.55.947 Ten name van Dieselrepairs.
IBAN : NL17 RABO 03109.55.947
BIC : RABONL2U

Adres wijzigingen:

Klanten zijn verplicht watersportmonteur.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.
Zolang watersportmonteur.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatste bij watersportmonteur.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u watersportmonteur.nl om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Privacy op internet en watersportmonteur.nl

bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

- uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke.
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website.
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.
- uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums.
- alle informatie met betrekking tot de paginaís die u op onze site geraadpleegd hebt.
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt. (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:

- om de inhoud van onze website te verbeteren.
- om u op de hoogte te stellen van updates van onze site.
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.
- De informatie kan worden gebruikt voor commerciele doeleinden van watersportmonteur.nl

Gebruik van "Cookies"

Op deze site gebruiken we cookies, een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.
- om informatie te registreren die eigen is aan u. (bijvoorbeeld hoe u op onze site bent gekomen)
- om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van update`s.
- om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, en/ of U een betere dienstverlening te bieden.
- om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van informatie die u verstuurd.

Bescherming & overdracht van uw gegevens

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wij verwerpen iedere aansprakelijkheid indien dit onverhoopt toch mocht voorkomen.

U geeft uitdrukkelijk toestemming alle door ons ontvangen gegevens te gebruiken voor interne doeleinden, commerciele en promotionele actie`s, aanbiedingen, verbeteringen en aanverwante zaken met betrekking op de berdijfsvoering en/of strategie van onze onderneming.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

- Per email: info@dieselrepairs.nl
- Per telefoon: 036-5244076
- Per brief via eerder genoemd adres.(zie boven)

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Sommige diensten zijn dan niet langer bruikbaar, onder andere het online bestellen.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt,
of nadere vragen omtredt de door u opgegeven gegevens.

Commerciele doeleinden

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciŽle telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via bovenstaande gegevens.

Overige doeleinden

Ons bedrijf kan de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, machtigt u ons om uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, of doeleinden welke (nog)niet in ons privacy beleid staan omschreven.

wij zullen u in dat geval op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens, en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

U bent het niet eens met ons privacy beleid

***Zolang u niet accoord gaat met ons privacy beleid mag u onze site niet gebruiken!***

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, of het door ons gehanteerde beleid niet kunt accepteren, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, via de hierboven gemelde gegevens, Wij zullen dan bekijken of uw mening juist is en of wij het privacy beleid op de door u genoemde punten kunnen verbeteren.

Vragen :

Heb je nog vragen, of durf je toch nog niet zo goed ? bel of mail ons en we zullen proberen je de helpende hand te bieden die je op dat moment zoekt! Dat is de service zonder grenzen van watersportmonteur.nl!

Volgende